Header Graphic

ПАМ'ЯТІ  ЛЄХА  КАЧИНСЬКОГО

ПРЕЗИДЕНТА  ПОЛЬЩІ

8 травня 2011